about header

خدمات شرکت باسا

  • خدمات قابل ارائه

سازمانهای مختلف با ابعاد و زمینه های کاری متفاوت ممکن است با مشکلات متفاوتی در امر استفاده بهینه از داده های موجود در سیستم هایی از قبیل فروش، انبار و مالی مواجه شوند. بطور مشخص می توان به مسائل زیر بعنوان چالش سازمانها در استفاده از داده ها اشاره نمود:

در بسیاری از شرایط داده ها در منابع مختلفی قرار دارند و یکپارچه نمودن آنها برای بدست آوردن گزارشات تحلیل، عملیاتی هزینه بر و زمانگیر برای سازمانها می باشد. نرم افزارهای عملیاتی در سازمان مثل برنامه‌های فروش، مالی، منابع انسانی، انبار، حقوق دستمزد و … می تواند گزارشاتی را تا سطح مدیران میانی فراهم آورد. کمتر دیده شده که مدیران ارشد از ابزارهای ذکر شده بعنوان منبع تصمیم سازی استفاده نمایند و بیشتر گزارشات مورد نظر آنها توسط مدیران میانی و با صرف زمان زیاد تهیه می شود و گاه این عملیات بصورت روزانه باید تکرار شود. بدلیل نوع طراحی نرم افزارهای عملیاتی ساختن گزارشات حجیم از اطلاعات موجود بسیار کند خواهد بود.

بیشتر گزارشات تولید شده توسط نرم افزارهای عملیاتی گزارشاتی ساده و نمایانگر عملیات انجام شده در سیستم می باشد و نمی توان بوسیله آنها گزارشات تحلیلی و چند بعدی در زمان کوتاه ساخت. در بسیاری از مواقع گزارشات ساخته شده دیدگاهی عمیق به مدیران ارشد برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک ارائه نمی دهد. پرسنل یک مجموعه برای درک بهتر از شرایط کار نیاز به گزارشات تحلیل دارند. عدم سهولت در ایجاد چنین گزارشاتی باعث می شود تا افراد بدنه سازمان از مسیر اصلی کار خارج گردند و یا زمان زیادی صرف تحلیل شرایط مختلف نمایند.هوش تجاری یا Business Intelligence راهکاری است که برای شرایط مطروحه پاسخ مناسب ارائه می دهد.

شرکت اوراکل با سابقه طولانی که در زمینه ارائه محصولات و راهکارهای مرتبط با هوش تجاری دارد محصول Oracle Business Intelligence خود را با توانمندیهای بسیار بالا و بصورت کاملا یکپارچه با سیستم ERP خود ارائه می نماید. این مجموعه نه تنها برای کلیه سازمانهای نیازمند به هوش تجاری بسیار مفید می باشد بلکه با توجه به یکپارچگی این سیستم با ERP و تعداد گزارشات مدیریتی آماده موجود بر اساس داده های سیستم Oracle E-Business Suite ، این ابزار بهترین راهکار برای سازمانهایی است که درحال حاضر از راهکار ERP شرکت اوراکل به عنوان سیستم یکپارچه اطلاعاتی خود استفاده می نمایند. بدیهی است که با توجه به امکانات این ابزار امکان تولید گزارشات مدیریتی از کلیه پایگاه داده های موجود در سازمان اعم از پایگاه داده های سیستم ERP و دیگر سیستمها به سادگی و در مدت زمان کوتاه وجود دارد.

شرکت باسا به عنوان یکی از ارائه کنندگان معتبر راهکارهای اوراکل در ایران متدولوژی خاص و چابک خود برای پیاده سازی هوش تجاری اوراکل به خصوص برای سازمانهایی که از سیستمهای ERP اوراکل استفاده می کنند را دارد. برای مشتریانی که از سیستمهای Oracle EBS، Siebel، PeopleSoft یا JD Edwards استفاده می کنند این متدولوژی بسیار چابک و تنها در سه فاز تعریف شده است. زمانی که می خواهیم یک پروژه هوش تجاری را آغاز کنیم باید از همان ابتدا به خروجی نهایی که مدنظر است به دقت بیاندیشیم. روش پیشنهادی شرکت باسا برای پیاده سازی پروژه های BI یک روش “Out of the box” است که مسیر استقرار و تحویل پروژه را بسیار آسان می سازد.

مشتریان باسا