Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

مشتریان محترم شرکت باسا از بزرگترین سرمایه های این شرکت می باشند. شرکت باسا به عنوان یک سازمان ارائه کننده خدمات، مهمترین دغدغه خود را رفع نیازهای مشتریان در قالب راهکارهای مطمئن و استاندارد می داند.

تصویر تعدادی از رضایت نامه های دریافت شده از مشتریان محترم شرکت در این قسمت آورده شده است.

جهت مشاهده اسامی تعدادی از مشتریان این شرکت به تفکیک:

مشتریان ERP

مشتریان خدمات مشاوره

مشتریان توسعه سیستمهای سفارش مشتری

مشتریان توسعه و پشتیبانی زیرساختها

لطفا بر روی لینک مربوطه کلیک فرمایید.

 بانک کارآفرین ، شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین ، شرکت زیراکس ایران

مشتریان باسا