دفتر مرکزی

آدرس: اصفهان، خیابان شیخ صدوق شمالی، جنب پل هوایی، ساختمان شماره 34، شرکت باسا

کد پستی: 8164783573

تلفن: 36627532 (031)

       31314193 (031)

فکس: 36610318 (031) داخلی 5

فرم تماس با ما

لطفا نام حقیقی خود را وارد کنید.

لطفا ایمیل معتبر وارد کنید.

ورودی نامعتبر

کد امنیتی ورودی نامعتبر