about header

درباره ما

  • هر آنچه نیاز است بدانید

شرکت باسا دارای نیروهای متخصص در طراحی، ساخت و پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه در صنایع مختلف کشور بوده و از همکاری اساتید دانشگاه در زمینه IT و ICT بهره می‌برد.

گروههای تخصصی عمده موجود در شرکت عبارتند از:

1- گروه توسعه (Technical)

2- گروه تحلیلگران فرایند (Functional)

3- گروه استاندارد، زیرساخت و نرم افزارهای پایه (Infrastructure)

4- گروه پشتیبانی

این ساختار با این دانش شکل گرفته است که برای ارائه سیستم کارا و بهینه به مشتریان گرامی لازم است در وهله اول تحلیلگران باتجربه (نیروهای functional) در زمینه هریک از حوزه های فرایندی سازمان با تعامل با عوامل کارفرما نسبت به نیازسنجی و تحلیل نیازمندیها اقدام نموده و سپس طراحان و پیاده سازان حرفه ای (نیروهای Technical) با طراحی ، پیادهسازی و استقرار مناسب، بهترین سیستم را به مشتری ارائه نمایند. در این راستا بدیهی است که تیم زیرساخت، استاندارد و نرم افزارهای پایه وظیفه تدوین استانداردها و تنظیم و پشتیبانی نرم افزارهای پایه را بر عهده دارد. وظیفه پشتیبانی و نگهداری سایت کارفرما (نرم افزار و سخت افزار) بر عهده گروه پشتیبانی شرکت می باشد.

BASA HR 300x167

ترکیب نیروی انسانی