about header

درباره ما

  • هر آنچه نیاز است بدانید

چشم انداز: 

دستیابی به عنوان پویاترین و قابل اطمینان ترین شرکت کشور در زمینه ارائه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات

بیانیه ماموریت:

ما به عنوان اولین پیاده ساز ERP در کشور، می خواهیم شرکتی داشته باشیم پیشرو در فناوری اطلاعات و ارتباطات که با استفاده از بهترین نیروهای متخصص کشور و در محیطی پویا و سرشار از احترام متقابل بتوانیم در جهت برآوردن نیازهای اطلاعاتی طیف وسیعی از خدمت گیرندگان این حوزه بصورت کاملا مطمئن و اثربخش، صادقانه ارائه خدمات نماییم.