about header

درباره ما

  • هر آنچه نیاز است بدانید

طی سالهای اخیر به منظور ارائه بهترین راهکارها و بهترین خدمات به مشتریان عزیز، ساختار و نمودار سازمانی شرکت باسا تغییر نموده و ساختاری که در حال حاضر برای مدیریت امور شرکت و ارائه خدمات به مشتریان در این شرکت جاری می باشد بصورت زیر است:

BASA chart