knowledge header

بامسا ( Bamsa )

  • مدیریت منابع سازمان ( ERP)
  • افقی نو ، آینده ای روشن

در این بخش سعی شده است مفاهیم و مطالب مفید درخصوص معماری سازمانی (Enterprise Architecture) جهت آشنایی هرچه بیشتر مخاطبان محترم ارائه گردد.

بدیهی است که حقوق مربوط به کلیه مطالب ذکر شده در این بخش متعلق به شرکت باسا می باشد و هرگونه استفاده از این مطالب تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.

تعاملات و تاثیرات متقابل معماری سازمانی و مهندسی مجدد فرایندها

تعاملات و تاثیرات متقابل معماری سازمانی و مهندسی مجدد فرایندها ارائه شده در اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران درصورت نیاز به دریافت فایل...

نحوه هم افزایی EA و BPM جهت افزایش موفقیت کسب و کار

نحوه هم افزایی EA و BPM جهت افزایش موفقیت کسب و کار ارائه شده در سومین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران در دهکده جهانی به هم پیوسته و متغیر...

تاثیرات متقابل معماری سازمانی (EA) و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

تاثیرات متقابل معماری سازمانی (EA) و سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) ارائه شده در دومین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران معماری سازمانی (EA)...

کارگاه آموزشی مدیریتی بهبود فرایندها با رویکرد معماری

کارگاه آموزشی مدیریتی بهبود فرایندها با رویکرد معماری ارائه شده در چهارمین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران فرایندهای کسب و کار هر سازمان و نحوه...

مشتریان باسا