Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

اين شركت افتخار دارد كه توانسته سهمي از ارائه خدمات مشاوره فناوری اطلاعات در سازمان‌هاي مختلف را از آن خود سازد و اميدوار است در اين راه گام‌هاي نويني بردارد. تعدادي از فعالیتها و پروژه های انجام شده و در دست انجام در اين زمينه عبارتند از:

تدوين سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) استان اصفهان

تدوين سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) استان لرستان

شناخت و امكان‌سنجي و تهيه RFP به منظور استقرار سيستم‌هاي جامع و يكپارچه برنامه‌ريزي منابع سازمان (ERP) در شركت برق منطقه‌اي باختر

نظارت و كنترل پروژه هاي توسعه پرونده الكترونيك سلامت كشور

 اصلاح و بهبود فرايندهاي سازمانهاي پايلوت استان اصفهان با رويكرد BPM

تهيه و تدوين RFI طرح‌هاي توسعه دوازده‌گانه ICT جزيره کيش

تدوين معماري سازماني شهرداري مباركه

تدوين طرح جامع ICT شهرداري خميني شهر

تدوين طرح جامع ICT شهرداري خوراسگان

تدوين طرح جامع ICT شهرداري باغبهادران

تدوين طرح جامع ICT شهرداري كهريزسنگ

تدوين مدل مرجع معماري سازماني شهرداريهاي استان اصفهان

تدوين متدولوژي توسعه سيستم‌هاي اطلاعات مديريت استان اصفهان

مشتریان باسا