Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

کارفرما: سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان

سال عقد قرارداد: 1390

شرح مختصر پروژه:

در این پروژه شرکت باسا ضمن شناسایی وضعیت موجود فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداریهای خمینی شهر ، خوراسگان ، باغبادران ، کهریزسنگ و زرین شهر و تجزیه و تحلیل آن، با الگو برداری از نمونه‌های موفق، ضمن تدوین مدل مرجعی برای شهرداریهای مذکور و دیگر شهرداریهای استان اصفهان، وضعیت مطلوب هر یک از شهرداری منتخب را در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ترسیم می‌نماید. بدین ترتیب، پس از شناسایی مبدأ و مقصد، نوبت به شناسایی مسیر حرکت و ارائه راهکار‌های پیاده‌سازی مسیر شناسایی شده می‌رسد.

این پروژه که برای پنج شهرداری در رده های مختلف و در قالب یک قرارداد واحد به انجام رسیده است در نوع خود منحصر به فرد بوده و باعث استخراج مدل مرجعی برای شهرداریهای رده های مختلف می گردد. مدل الگو در انجام این پروژه (MRM(Municipal Reference Model  و E-Munis بوده و یکی از اهداف اصلی در انجام این پروژه ارائه سرویسها و خدمات بهینه به ذینفعان بوده است. از آنجا که یکی از مهمترین اهداف این پروژه استخراج مدل مرجعی بوده است که قابلیت تدوین سند راهبردی را برای شهرداری های همسان تسهیل نماید لذا خروجی و دانش کسب شده می تواند در  انجام پروژه های  ”تدوین سند راهبردی فاوا ” در شهرداریها بسیار کمک کننده باشد. علاوه بر آن این شرکت در راستای انجام پروژه های فوق الذکر موظف بوده است کلیه پروژه های موفق انجام شده در زمینه تدوین سند راهبردی و طرح جامع فاوا در شهرداریهای کشور را در راستای الگوبرداری صحیح،مورد بررسی قرار داده و تحلیل نماید.

مشتریان باسا