Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سال عقد قرارداد: 1389

شرح مختصر پروژه:

در راستای توسعه و استقرار پرونده الکترونیک سلامت کشور تاکنون فعالیتهای مختلفی انجام شده است. در همین راستا شرکت باسا افتخار آن را داشته است که در مهمترین پروژه تعریف شده در این زمینه (فاز اول توسعه پرونده الکترونیک سلامت کشور) به عنوان ناظر پروژه با وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری نماید.

اهداف کلان مدنظر در توسعه پرونده الکترونیکی سلامت عبارتند از:

  • ثبت تمامی اطلاعات درمانی و بهداشتی تمامی شهروندان کشور به صورت یکپارچه
  • ایجاد امکان برای تمامی کادر سلامت کشور برای دستیابی (در صورت مجاز بودن به این کار) به اطلاعات سلامت شهروندان برای افزایش کیفیت خدمات سلامت به شهروندان
  • ایجاد امکان برای تمامی شهروندان برای دسترسی به کلیه اطلاعات سلامت خودشان
  • دسترسی مدیران نظام سلامت (با لحاظ نمودن ملزومات امنیتی) به اطلاعات ارائه  خدمات سلامت و دریافت گزارشات مورد نیاز برای برنامه‌ریزی‌های بهتر
  • ایجاد ارتباط اطلاعاتی بین مراکز ارائه  خدمات سلامت و مراکز بیمه‌ای و کاهش زمان و هزینه‌های ارائه  خدمات بیمه‌ای

مشتریان باسا