knowledge header

بامسا ( Bamsa )

  • مدیریت منابع سازمان ( ERP)
  • افقی نو ، آینده ای روشن

کارگاه آموزشی مدیریتی بهبود فرایندها با رویکرد معماری

ارائه شده در چهارمین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران

فرایندهای کسب و کار هر سازمان و نحوه اجرای آنها، یکی از مهمترین فاکتورها در میزان کارایی و موفقیت سازمان و تعیین کننده قابلیت سازمان در تحقق استراتژیهاست. درصد چشم گیری از عوامل نارضایتی و عدم کیفیت در ارائه خدمات به ذینفعان، ریشه در عدم کیفیت فرایندهای سازمان دارد. بهبود فرایندهای کسب و کار، روشی نظام مند برای کمک به سازمانها در راستای بهینه سازی فرایندها به گونه ای است که با ایجاد بهبودهای مشخص در فرایندها منجر به نتایج محسوس در افزایش کارایی سازمان و همچنین بالا بردن سطح کیفیت خدمات و محصولات و میزان رضایت ذینفعان گردد.

باتوجه به سیاستهای کلی نظام اداری جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری، پرواضح است که راهکار بهبود فرایندها می تواند روشی مناسب برای دستیابی به اهداف و سیاستهای تدوین شده در این زمینه باشد.

از طرف دیگر، تدوین مناسب معماری سازمانی و همچنین وجود رویکرد مدیریت فرایند، نقش به سزایی در برنامه ریزی و مدیریت صحیح چرخه بهبود فرایند در سازمان دارد. در این کارگاه با نگاهی بر مقوله بهبود فرایند و تشریح جایگاه آن در معماری سازمانی و اهمیت نگرش جامع به این راهکار به عنوان جزئی از فرایند معماری سازمانی، ضمن معرفی دستاوردها و ارزشهای بکارگیری صحیح این روش در سازمانها، نقش و اهمیت آن در تحقق سیاستهای نظام اداری کشور و همچنین ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات الکترونیک مناسب و با کیفیت شرح داده خواهد شد. علاوه بر آن به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با اصول مرتبط، معیارها و فاکتورهای موثر در بهینه سازی فرایندها و همچنین روشها و متدولوژیهای شناخته شده در این زمینه مطرح خواهد گردید.

کلمات کلیدی: معماری سازمانی(EA)، بهبود فرایندهای کسب و کار(BPI)، مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM)، دولت الکترونیک (e-government)

درصورت نیاز به دریافت فایل مربوط به این سمینار لطفا درخواست خود را از طریق ایمیل به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال فرمایید.

مشتریان باسا