Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

کارفرما: بانک مسکن

سال عقد قرارداد: 1391

خلاصه پروژه:

محدوده خدمات مورد نیاز مشتمل بر تحلیل نیازمندی ها و اجرای سیستم مالی متمرکز می باشد. سیستم مالی متمرکز متکفل نگهداری و مدیریت کلیه امور مالی مرتبط با سیستم های مورد استفاده در شعب (Retail Banking) شامل سیستم ارزی و بین الملل- سپرده ها- تسهیلات و … و سیستم های ستادی(Back Office) شامل حسابداری کل – خزانه داری – تدارکات و خدمات و … می باشد و قابلیت دریافت تراکنشهای مالی و صدور اسناد حسابداری پس از پردازشهای مورد نظر می باشد و همچنین کلیه ی نیازهای واحد مالی ستاد را پوشش میدهد که مجموعاً محدوده خدمات مورد نیاز عبارتند از دارائیهای ثابت (Fixed asset) و حسابهای پرداختی (Payable account) و حسابهای دریافتنی (Receivable account) و تراز دفتر کل (General Ledger).

ماژولها و راهکار  باسا برای براورده نمودن نیازمندیهای بانک مسکن عبارت است از:

مجموعه مالی (Oracle Finance)

  • General Ledger
  • Payables
  • Receivables
  • Fixed Assets
  • Cash Management

برنامه‌ریزی و بودجه( Oracle Hyperion)

 مجموعه هوش تجاری اوراکل Oracle BI

مشتریان باسا