Customer

مشتریان شرکت باسا

  • انواع مشتریان

از جمله پروژه هاي مهم انجام شده و در دست انجام در زمينه سيستمهاي (ERP (Oracle E-Business Suite عبارت است از:

جهت مشاهده شرح مختصر هر یک از پروژه ها لطفا بر روی لینک مربوطه کلیک فرمایید.

کارفرما: پتروشیمی رجال و گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور سال عقد قرارداد: 1388 خلاصه پروژه: انجام عملیات پیاده‌سازی، بومی‌سازی، فارسی‌سازی (تا آنجا که...

کارفرما: شرکت سیم و کابل ابهر سال عقد قرارداد: 1389 خلاصه پروژه: انجام عملیات پیاده‌سازی، بومی‌سازی، فارسی‌سازی (تا آنجا که مانعی در جهت از دست دادن...

کارفرما: شرکت آمیزه های پلیمری ابهر سال عقد قرارداد: 1392 خلاصه پروژه: محدوده قرارداد شامل پیاده سازی سیستم ERP اوراکل (Oracle E_Business suite)...

کارفرما: ذوب آهن اصفهان سال عقد قرارداد: 1382 خلاصه پروژه: انجام عملیات پیاده‌سازی، بومی‌سازی، فارسی‌سازی (تا آنجا که مانعی در جهت از دست دادن...

کارفرما: بانک مسکن سال عقد قرارداد: 1391 خلاصه پروژه: محدوده خدمات مورد نیاز مشتمل بر تحلیل نیازمندی ها و اجرای سیستم مالی متمرکز می باشد. سیستم...

کارفرما: ذوب آهن اصفهان سال عقد قرارداد: 1390 خلاصه پروژه: پشتیبانی بستر اجرایی نرم افزار پشتیبانی بستر اجرایی سخت افزار پشتیبانی کلیه سیستمهای...

کارفرما: شرکت پتروشیمی کرمانشاه سال عقد قرارداد: 1391 خلاصه پروژه: انجام عملیات پیاده‌سازی، بومی‌سازی، فارسی‌سازی (تا آنجا که مانعی در جهت از دست...

کارفرما: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سال عقد قرارداد: 1384 و سالهای متوالی بعدی عقد قرارداد پشتیبانی خلاصه پروژه: انجام عملیات پیاده‌سازی، بومی‌سازی،...

مشتریان باسا