about header

خدمات شرکت باسا

 • خدمات قابل ارائه

نمونه ای از خدمات مشاوره و طراحی شبکه و زیرساخت:

 • طراحی، پیاده سازی، تامین تجهیزات و راه اندازی DATA CENTER  مرکز کنترل داده پشتیبان سازمان هواشناسی کشور
 • طراحی بستر ارتباطی Back  bone   و شبکه دسترسی شرکت ذوب آهن اصفهان
 • ارزیابی وضعیت موجود و مشاوره در زمینه طراحی Back Bone  شبکه فیبر نوری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهانkeshvar
 • مشاوره ارتقاء شبکه LAN  خدمات سایت اینترنت و اینترانت شرکت سهامی اموردام کشور
 • مشاوره در زمینه استقرار سیستم مدیریت شبکه وزارت کشور
 • مشاوره در زمینه امنیت شبکه و انجام اقدامات لازم جهت تامین امنیت  شبکه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
 •  مشاوره در زمینه ارائه طرح شبکه WAN و محلی ساختمان های اداری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان
 • مشاوره در زمینه ارائه طرح شبکه LAN شهرداری های استان اصفهان
 • مشاوره در زمینه ارائه طرح شبکه و DATA CENTER ساختمان ستاد بحران استان سمنان
 • مشاوره در زمینه نحوه بهینه سازی DATA CENTER استانداری سمنان
 • خرید سرور و ملحقات آن برای مرکز داده سازمان ثبت احوال کشور (تجهیزات HP)
 • مشاوره در زمینه ارائه طرح اصلاح و ارتقاء شبکه موجود اداره کل راه آهن استان اصفهان
 • جابجائی و تغییر در ساختار سایت بیمارستان و ایجاد سایت جدید بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان

طراحی و اجرای شبکه محلی (LAN) در :

mohit zist

 • کلیه مناطق شهرداری اصفهان و ساختمانهای تابعه
 • تعداد زیادی از شعب بانک کشاورزی و ساختمانهای تابعه در استان اصفهان
 • تعداد زیادی از شعب بانک صادرات و ساختمانهای تابعه در استان اصفهان
 • شعب سازمان تامین اجتماعی- استان اصفهان
 • سازمان حفاظت از محیط زیست
 • شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی قشم
 • دانشگاه شهرکرد
 • شرکت پالایش نفت بندرعباس
 • شرکت پالایش گاز سرخون و قشم
 • گروه صنعتی انتخاب(کارخانجات اسنوا)
 • شرکت تکادو
 • شهرداری زواره
 • شهرداری باغبهادران
 • شهرداری کهریزسنگ
 • شهرداری چمگردان
 • شهرداری درچه
 • شعبه بین الملل دانشگاه شهید بهشتی قشم

مشتریان باسا