about header

خدمات شرکت باسا

  • خدمات قابل ارائه
طراحی و توسعه مراکز داده

داده‌های تولید شده توسط شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاص هر روز در حال افزایش است. امروز به کمک ابزارهای نوین، تولید داده‌ها به قدری پراکنده و انبوه است...

تامین تجهیزات

شرکت باسا از بدو تأسیس در حوزه بازرگانی و تهیه، تأمین و توزیع سخت‌افزارهای کامپیوتری و تجهیزات جانبی و شبکه فعالیت داشته است. هم اینک شرکت باسا در...

خدمات پشتیبانی و نگهداری

بخش سخت‌افزار این شرکت از ابتدای تأسیس، فعالیت خود را با سرویس‌دهی به مجموعه عظیم ذوب‌آهن اصفهان آغاز کرد و با گذشت چند سال، تجربه خود را در سطح ملی...

مشتریان

نمونه ای از خدمات مشاوره و طراحی شبکه و زیرساخت: طراحی، پیاده سازی، تامین تجهیزات و راه اندازی DATA CENTER مرکز کنترل داده پشتیبان سازمان هواشناسی...

مشتریان باسا