about header

خدمات شرکت باسا

 • خدمات قابل ارائه

میزان موفقیت هر سازمان بصورت مستقیم با میزان کارایی و اثربخشی فرایندهای آن ارتباط دارد و درواقع موفقیت یک سازمان در گرو اجرای بهینه کلیه فرایندهای آن با درنظر گرفتن تعاملات بین افراد، نرم‌افزارها و گردش اطلاعاتی است.

BPMBPM(مدیریت فرایندهای کسب و کار) روشی یکپارچه و نظام‌مند برای شناسایی، طراحی، اجرا ،پایش و بهبود فرآیندهای کسب و کار است. هدف از وجود BPM آن است که بتوان کلیه فرآیندهای سازمان را به منظور دستیابی به نتایج هدف گذاری شده منطبق بر اهداف استراتژیک سازمان مدیریت نمود و در این راستا سیستم BPMS ابزاری است برای طراحی، اجرا، پایش و بهبود مستمر فرایندها در  سازمان.

با توجه به این توضیحات، تعدادی از مزیتهای استقرار چرخه مدیریت فرایند با استفاده از ابزارهای مناسب (BPMS) در سازمان را می توان بصورت زیر برشمرد:

 • شناسایی ، اجرا و اصلاح فرآیندها
 • افزایش بهره وری  سازمان
 • مدیریت تغییرات بدون اینکه خللی در امور جاری سازمان به وجود بیاید
 • کاهش هزینه های مربوط به توسعه برنامه های کاربردی در سازمان
 • امکان پیاده سازی تدریجی فرآیندهای سازمان
 • یکپارچه سازی فرآیندها و خدمات
 • تهیه گزارش ها و تحلیل های اجرایی و مدیریتی
 • صدور هشدارها و واکنش های خودکار
 • امکان بررسی درصد پیشرفت فعالیتهای جاری سازمان
 • امکان کنترل و رهگیری وظایف و امور محوله به پرسنل

شرکت باسا  با بررسی نیازهای بازار و مقایسه محصولات روز دنیا در زمینه BPMS و نیز نظر به توان تخصصی و مدیریتی و تجربه موجود در مجموعه خود در زمینه محصولات اوراکل، ارائه راهکارهای شرکت اوراکل در این زمینه در قالب مجموعه Oracle BPM Suite را برای سازمانهای بزرگ مناسب دانسته و در حال حاضر به عنوان اولین و تنها ارائه کننده خدمات حرفه ای این محصول در ایران شناخته شده می باشد و آمادگی ارائه خدمات مختلف در این حوزه اعم از مشاوره، نظارت، آموزش،پیاده سازی و اجرا را دارد.

اطلاعات بیشتر:

       متدولوژی BPM

       قابلیتهای سیستم مدیریت فرایند (BPMS) اوراکل

       امکانات مجموعه Oracle Fusion Middleware

       مزیتهای مجموعه Oracle Fusion Middleware

مشتریان باسا