about header

خدمات شرکت باسا

 • خدمات قابل ارائه

با ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به سازمان ها، کسب و کار و استراتژی های سازمان ها تحت تاثیر قابلیت ها و کاربردهای روزافزون آن قرار گرفته است. در چنین شرایطی که حرکت به سمت استفاده از فاوا گریزناپذیر است، بکارگیری صحیح و بهره‌گیری حداکثر از قابلیت های آن، منوط به وجود استراتژی هایی مختص فاوا است که باید بر اساس چارچوب جامعی تدوین شود تا از اثر بخشی آن و همچنین همسویی اش با اهداف و استراتژی های کلان سازمان اطمینان حاصل شود.

EA 268x300

شرکت باسا طی 10 سال گذشته خدمات ارزشمندی در زمینه برنامه ریزی فاوا به سازمانهای مختلف ارائه نموده است. مهمترین خدمات قابل ارائه توسط واحد خدمات مشاوره این شرکت، عبارت است از:

 • تدوین سند راهبردی (استراتژیک) فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان(ICT Strategic Plan)
 • تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (ICT Master Plan)
 • تدوین معماری سازمانی (Enterprise Architecture)
 • امکان سنجی ، نیازسنجی و تدوین RFP پروژه ها
 • شناخت، اصلاح و بهبود فرایندهای سازمانی
 • نظارت بر اجرای پروژه ها

این شرکت افتخار دارد که توانسته سهمی از این خدمات را در سازمان‌های مختلف از آن خود سازد و امیدوار است در این راه گام‌های نوینی بردارد. تعدادی از پروژه‌های انجام شده در این زمینه عبارتند از:

 • تدوین سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) استان اصفهان
 • تدوین سند راهبردی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) استان لرستان
 • تهیه طرح جامع فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 • تدوین معماری سازمانی شهرداری مبارکه
 • تدوین مدل مرجع معماری سازمانی شهرداریهای استان اصفهان  و تدوین طرح جامع ICT شهرداریهای خمینی شهر، خوراسگان، باغبهادران، کهریزسنگ
 • تهیه و تدوین RFI طرح‌های توسعه دوازده‌گانه ICT جزیره کیش
 • شناخت و امکان‌سنجی و تهیه RFP به منظور استقرار سیستم‌های جامع و یکپارچه برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) در شرکت برق منطقه‌ای باختر
 • نظارت و کنترل پروژه های توسعه پرونده الکترونیک سلامت کشور
 • اصلاح و بهبود فرایندهای سازمانهای پایلوت استان اصفهان با رویکرد BPM

مشتریان باسا