knowledge header

بامسا ( Bamsa )

  • مدیریت منابع سازمان ( ERP)
  • افقی نو ، آینده ای روشن

مجموعه هوش تجاری در Oracle Fusion Middleware شامل سوئیتی کامل از:

  • ابزارهای هوش تجاری جهت استخراج، تبدیل و بارگذاری داده بر روی Datawarehouse،
  • ابزارهایی جهت پرس و جو،تحلیل و گزارشگیری جهت پشتیبانی از تصمیم گیری،
  • Scorecard ها جهت مقایسه عملکرد کسب و کار بر اساس شاخصهای کلیدی کارایی
  • و مکانیزمهای هشدار به کاربران درخصوص مشکلات بوجود آمده،

می باشد.

Oracle Business Intelligence پورتفولیویی از تکنولوژی و برنامه های کاربردی است که سیستم مدیریت کارایی سازمان را بصورت کامل و جامع ارائه می نماید. این مجموعه شامل زیرساختها و ابزارهای لازم برای BI از جمله Data Warehousing، سیستمهای کاربردی هوش تجاری و برنامه های مدیریت کارایی مالی می باشد. این مجموعه شامل مولفه های زیر است:

  • Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
  • Oracle Business Intelligence Publisher
  • Oracle Real-Time Decisions

مشتریان باسا